Vuokraus- ja peruutusehdot

Osapuolet:


Omistaja/Myyjä/vuokraaja:

Erä- ja luontopalvelut HyvänTähen, Teijo Haapakoski
Puh. +358 40 5500804, teijo@31.217.196.115
Y-tunnus: 2817621-9

Asiakas:

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä vuokraus- ja peruutusehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja HyvänTähen – yritykseltä.

Nämä vuokraus- ja peruutusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Vuokrausehdot:

Asiakas sitoutuu käyttämään kalustoa ja varusteita aina omalla vastuullaan. Kalustoa tulee käyttää vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttötarkoitukseen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan kaluston käyttötaitoisille ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa.
Asiakas sitoutuu palauttamaan kaluston ja välineet siinä kunnossa kun ne olivat vuokralle annettaessa. Asiakas on velvollinen korvaamaan huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta kalustoa ja välineistöä käyttäessään. Asiakas on vastuussa myös muista kalustoa käyttävistä henkilöistä tai heidän kalustolle aiheuttamistaan vaurioita vuokrauksen aikana.
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi kalustossa ilmenevistä vioista välittömästi vuokranantajalle.
Asiakas ei saa viedä kalustoa maasta (ilman erillistä sopimusta), eikä vuokrata kalustoa edelleen.
Kalusto ja välineet tarkastetaan palautuksen yhteydessä yhdessä asiakkaan kanssa.
Vuokranantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralle antaja ei vastaa kaluston käytöstä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
Asiakas on vastuussa lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä kansallispuiston alueella.
Vuokra- aika alkaa siitä hetkestä, kun asiakas ottaa kaluston käyttöönsä, tai sovittuna aikana ennalta sovitusta paikasta kaluston noutaessaan. Vuokra-aika päättyy sovittuna aikana kalustoa vastaan otettaessa tai asiakkaan jättäessä kalusto ennalta sovittuun paikkaan sovittuna aikana.
Vuokrahinta suoritetaan etukäteen sähköpostilla lähetetyllä laskulla (tai käteisellä vuokraushetkellä).
Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Yrittäjä ei vastaa luonnonolosuhteista, kelirikosta, hyönteisitä, eläimistä tai nopeasta säänvaihteluista asiakkaalle koituvista haitoista tai kuluista.

Peruutusehdot:

Mikäli asiakas joutuu peruuttamaan varauksen, on peruutuksesta ilmoitettava välittömästi palveluntarjoajalle. Asiakas vastaa peruutuksen saapumisesta yrittäjälle riittävän ajoissa.
Mikäli asiakas peruu varauksensa: -kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut 10€.
-kun varaukseen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk mutta vähintään 7 vrk, peritään varauksesta 40 % hinnasta.
-kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään varauksesta 80% hinnasta .
Ylivoimaisen esteen (force major) sattuessa, voi palveluntarjoaja peruuttaa sopimuksen. Peruuntumisen sattuessa asiasta ilmoitetaan asiakkaalle välittömästi. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin.